«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε» (Θεσσαλονικείς Υμνωδοί-Βατοπαιδινός Χορός)

«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε» (Θεσσαλονικείς Υμνωδοί-Βατοπαιδινός Χορός)

245
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι Θεσσαλονικείς υμνωδοί και ο βατοπαιδινός χορός ψάλουν τον ειρμό της θ΄Ωδής, ενώπιον της σεβασμίας εικόνος της Θεοτόκου, σε αγρυπνία στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν Σε, την μόνην Θεοτόκον

Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν Σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τόκον παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε τὴν κληρονομίαν Σου.

Ακούστε τους εδώ

Πηγή: pemprtousia.gr