Αποκάλυψη της Θεοσοφικής προπαγάνδας του Zeitgeist για τον Αντίχριστο

Αποκάλυψη της Θεοσοφικής προπαγάνδας του Zeitgeist για τον Αντίχριστο

332
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το βίντεο είναι παλαιό (2009). Τότε αυτά που αναφέρονται σε αυτό θεωρούντο περίεργα έως γραφικά.

Σήμερα όμως ?