1. Δοχειαριτική Χορεία

1. Δοχειαριτική Χορεία

1454
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

01 ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ, ΗΧΟΣ Δ, ΑΓΙΑ, ΑΡΓΟΝ ΜΕΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ
01 ΤΗΝ ΟΝΤΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΝ, ΗΧΟΣ Α, ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΑΡΓΟΝ ΜΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΞ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

01 ΤΗΝ ΟΝΤΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΝ, ΗΧΟΣ Α, ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ, ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ
01 ΧΑΙΡΕ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Α, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΟΥ, ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ _ΨΑΛΛΟΝΤΕΣ ΣΟΥ ΤΟΝ ΤΟΚΟΝ_ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ
01 ΨΑΛΛΟΝΤΕΣ ΣΟΥ ΤΟΝ ΤΟΚΟΝ, ΗΧΟΣ Α, ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΟΥ
02 ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΝΟΜΕΝ, ΗΧΟΣ Β, ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΑΡΓΟΝ ΜΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΞ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
02 ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΝΟΜΕΝ, ΗΧΟΣ Β, ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ, ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ
02 ΤΡΙΣΗΛΙΟΥ ΘΕΟΤΗΤΟΣ, ΗΧΟΣ ΛΕΓΕΤΟΣ, ΑΡΓΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
02 ΧΑΙΡΕ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Β, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΟΥ, ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ _ΨΑΛΛΟΝΤΕΣ ΣΟΥ ΤΟΝ ΤΟΚΟΝ_ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ
02 ΩΣ ΕΜΨΥΧΟΝ ΝΑΟΝ, ΗΧΟΣ Β, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΟΥ

03 _ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ_, ΗΧΟΣ Β, ΑΡΓΟΝ ΑΡΧΑΙΟΝ ΜΕΛΟΣ
03 ΤΗΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΑΝ ,ΗΧΟΣ Γ, ΑΡΓΟΝ ΜΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΞ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
03 ΤΗΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΑΝ, ΗΧΟΣ Γ, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ, ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ
03 ΧΑΙΡΕ ΔΙ’ ΗΣ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ, ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΟΥ, ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ _ΨΑΛΛΟΝΤΕΣ ΣΟΥ ΤΟΝ ΤΟΚΟΝ_ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ
03 ΧΑΙΡΕ ΚΙΒΩΤΕ ΧΡΥΣΩΘΕΙΣΑ, ΗΧΟΣ Γ, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΟΥ
04 ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΑΝ, ΗΧΟΣ Δ, ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΑΡΓΟΝ ΜΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΞ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
04 ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΑΝ, ΗΧΟΣ Δ, ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ, ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ
04 ΤΩΝ ΝΟΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΗΧΟΣ Α, ΤΕΤΡΑΦΩΝΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΗΓΗΣΙΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΧΕΙΑΡΙΤΟΥ, ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΛΙΤΗΣ
04 ΧΑΙΡΕ ΤΙΜΙΟΝ ΔΙΑΔΗΜΑ, ΗΧΟΣ Δ, ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ,ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΟΥ ΜΕΤΑ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ
04 ΧΑΙΡΕ ΧΡΩΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΟΥ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΟΥ, ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ _ΨΑΛΛΟΝΤΕΣ ΣΟΥ ΤΟΝ ΤΟΚΟΝ_ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

05 ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΘΟΡΩΣ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Α, ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΑΡΓΟΝ ΜΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΞ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
05 ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΘΟΡΩΣ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Α, ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ, ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ
05 ΧΑΙΡΟΙΣ Ο ΗΛΙΟΜΟΡΦΟΣ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Α, ΑΡΓΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ
05 ΨΑΛΛΟΝΤΕΣ ΣΟΥ ΤΟΝ ΤΟΚΟΝ, ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΟΥ, ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ , ΗΧΟΣ Α (ΕΝΑΡΚΤΙΚΟΝ ΚΡΑΤΗΜΑ) ΚΑΙ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ & ΠΛΔ
06 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ. ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΝΟΜΕΝ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Β, ΑΡΓΟΝ ΜΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΞ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
06 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ. ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΝΟΜΕΝ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Β, ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ, ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ
06 ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΝ… ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ
07 ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Β ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΡΥΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΜΟΝΑΧΟΥ ΔΟΧΕΙΑΡΙΤΟΥ
07 ΤΗΝ ΟΝΤΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΝ, ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ, ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΑΡΓΟΝ ΜΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΞ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
07 ΤΗΝ ΟΝΤΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΝ, ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ, ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ, ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ

08 ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Β, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΔΟΧΕΙΑΡΙΤΟΥ
08 ΚΡΑΤΗΜΑ, ΗΧΟΣ ΠΛΑ. ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΟΥ
08 ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΝΟΜΕΝ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ, ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΑΡΓΟΝ ΜΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΞ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
08 ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΝΟΜΕΝ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ, ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ, ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ
09 ΑΙΝΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΑΥΤΟΥ, ΗΧΟΣ Α ΤΕΤΡΑΦΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΉΝ ΕΞΗΓΗΣΙΝ ΙΩΑΣΑΦ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ
09 ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΘΟΡΩΣ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Α, ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΤOΠΕΔΙΝΟΥ
09 ΤΗΝ ΟΝΤΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΝ, ΗΧΟΣ Α, ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ, ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ
09 ΤΗΝ ΟΝΤΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΝ, ΗΧΟΣ Α, ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΞ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
10 ΑΓΓΕΛΙΚΩΣ ΟΙ ΕΝ ΚΟΣΜΩ, ΗΧΟΣ Α. ΑΡΓΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΟΝ ΑΙΝΩΝ
10 ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΝΟΜΕΝ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΞ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

11 ΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΙΑΣΕΙ Η ΧΑΡΙΣ ΣΟΥ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Α, ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ, ΠΕΤΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΙΔΗ
12 ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Β, ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΒΑΜΒΑ
13 ΚΥΚΛΩ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΟΥ, ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ