Είπα κι εγώ να μην αφήσω ποτέ άδεια την αγκαλιά μου…

Είπα κι εγώ να μην αφήσω ποτέ άδεια την αγκαλιά μου…

221
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από το βιβλίο του Ηλία Λιαμή «Ψίθυροι των Αγγέλων»