4. Εγκεφαλικός Θάνατος & Μεταμοσχεύσεις Οργάνων, Ιατρική και Φιλοσοφική Θεώρηση

4. Εγκεφαλικός Θάνατος & Μεταμοσχεύσεις Οργάνων, Ιατρική και Φιλοσοφική Θεώρηση

1286
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου αὐτοῦ Κωνσταντῖνος Γ. Καρακατσάνης, Καθηγητής τῆς Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., ἀσχολούμενος ἐπί εἴκοσι ὀκτώ συναπτά ἔτη μέ τή διάγνωση τῶν ἐπιπλοκῶν τῶν νεφρικῶν, ἀλλά καί τῶν ἡπατικῶν μοσχευμάτων, ἀφοῦ μελέτησε ἐπί ὁλόκληρη δεκαετία τή σχέση τοῦ «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου» καί τῶν μεταμοσχεύσεων, μέ τό παρόν βιβλίο καταθέτει τή θεώρησή του ἐπί θεμάτων ὅπως:

• Γιά ποιό λόγο ἐπινοήθηκε ἡ ἔννοια τοῦ «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου»;
• Εἶναι δυνατόν νά διαγνωσθεῖ μέ ἀσφάλεια ὁ «ἐγκεφαλικός θάνατος»;
• Ταυτίζεται ὁ «ἐγκεφαλικός θάνατος» μέ τό βιολογικό θάνατο τοῦ ἀνθρώπου;
• Εἶναι δυνατόν νά ἐλεγχθεῖ τό περιεχόμενο τῆς συνείδησης στούς «ἐγκεφαλικῶς νεκρούς» ἀσθενεῖς;
• Εἶναι δυνατή ἡ λειτουργία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος χωρίς τήν ἐνοίκηση τῆς ψυχῆς σ’ αὐτό;
• Ἡ ψυχή ἤ ὁ ἐγκέφαλος εἶναι ἡ γενεσιουργός αἰτία τῶν ψυχικῶν φαινομένων;
• Εἶναι ἀποδεκτές ἀπό τήν Ὀρθόδοξη θεολογία οἱ μεταμοσχεύσεις ἀπό «ἐγκεφαλικῶς νεκρούς» ἀσθενεῖς;
• Ποιές μεταμοσχεύσεις εἶναι ἀποδεκτές ἀπό τή θεολογία τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας;
• Ὑπάρχει συσχέτιση τῶν μεταμοσχεύσεων καί τῆς «εὐθανασίας»;

Διαβάστε τον πρόλογο του βιβλίου εδώ

 

ψυχιατρικη

Διαβάστε και για το δεύτερο βιβλίο του καθηγητού: Βιολογική «Ψυχιατρική» Ο Σισύφειος Μόχθος της «Ψυχιατρικής»