Οκτάηχος Πολυέλεος – Πέτρου Εφεσίου

Οκτάηχος Πολυέλεος – Πέτρου Εφεσίου

403
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Κεντρικὴ ἰδέα τοῦ 24λεπτου ἠχητικοῦ βίντεο εἶναι: «ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ». Μπορεῖτε καὶ νὰ διαβάζετε τὴν ἐξαίσια Βυζαντινὴ μουσική (ὅσοι δὲν γνωρίζουν μουσική, μποροῦν νὰ διαβάζουν τὰ λόγια γιὰ καλύτερη κατανόηση). Πέραν τούτων καὶ γιὰ νὰ πᾶμε στὴν οὐσία, ὅποιος καταφέρει νὰ προσαρμόσῃ τὴν ζωή του μὲ τὴν ἐξομολόγηση, μέγα κέρδος θὰ ἔχῃ.
                                                                                                 ΝΑΘΑΝΑΗΛ

Επιλογή στίχων από τον οκτάηχο Πολυέλεο «Εξομολογείσθε τω Κυρίω…», Πέτρου Εφεσίου (+1840). Τόμος δεύτερος της Ανθολογίας, περιέχων άπασαν την ιεράν ακολουθίαν του όρθρου, επεξηγηθείς εις το αναλυτικώτερον και ήδη πρώτον χαρτογραφείς παρά Πέτρου Μανουήλ του εκ Κουσάντασι της Εφέσου, εν Βουκουρεστίω, παρά το εφευρέτη της χαρτογραφίας Πέτρω (1830).

Χορός Ψαλτών «Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης»
Χοράρχης: Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης

Χορός Ψαλτών του Πατριαρχείου Ρουμανίας
Χοράρχης Μιχαήλ Μπούκα