Ομιλία με έναν Ασκητή»_Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου.

Ομιλία με έναν Ασκητή»_Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου.

116
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ