Ομιλίες Γέροντος Παϊσίου

Ομιλίες Γέροντος Παϊσίου

Η λίστα αναπαραγωγής βίντεο, περιλαμβάνει σπάνιες ομιλίες του Γέροντα Παϊσίου σε τέσσερα μέρη