3. Πανήγυρις Αγίου Γεδεών – Ψάλλουν οι χοροί Δανιηλαίων και Καρακαλλινών πατέρων...

3. Πανήγυρις Αγίου Γεδεών – Ψάλλουν οι χοροί Δανιηλαίων και Καρακαλλινών πατέρων – Προεξάρχει ο Σεβ. Μητρ. Παραμυθίας κ.κ. Τίτος

568
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Καμπάνες
2. Ανοίξαντος σου
3. Πάντα εν Σοφία
4. Κύριε Εκέκραξα
5. Κατευθυνθήτω
6. Στιχολογία
7. Ο Του παραδόξου 1
8. Ο Του παραδόξου 2
9. Δουλοι Κυρίου
10. Αίνοι
11. Ως της Φωνής
12. Δοξολογία
13. Αγαπήσω Σε
14. Άξιον Εστί

Πηγή: CD που παραχωρήθηκε απο την Ι.Μ. Καρακάλλου