2. Πανήγυρις Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου- Συμψάλουν οι χοροί Βατοπαιδινών...

2. Πανήγυρις Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου- Συμψάλουν οι χοροί Βατοπαιδινών και Καρακαλλινών πατέρων

470
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΣΠΕΡΙΑ (1)
1. Καμπάνες – Προιμιακός
2. Ανοιξαντάρια
3. Εξαποστελείς
4. Πάντα εν Σοφία
5. Κεκραγάρια
6. Κατευθυνθύτω
7. Στιχολογία
8. Τροπάρια Αγίου
9. Έτερα Τροπάρια

ΕΣΠΕΡΙΑ (2)
10. Δόξα Εσπερίων
11. Και νυν των Εσπερίων
12. Φώς Ιλαρόν
13. Λιτή
14. Απόστοιχα
15. Δόξα αποστίχων
16. Απολυτίκια
17. Θεοτόκε Παρθένε

ΕΣΠΕΡΙΑ (3) – ΟΡΘΡΟΣ 1

18. Χαίρε
19. Και Ευλογημένη
20. Ότι Σωτήρα
21. Θεός Κύριος
22. Δούλοι Κυρίον ήχος πλ. δ΄
23. Εξομολογήσθε

ΟΡΘΡΟΣ 2

24. Δόξα Τριαδικό
25. Και νην Δέσποινα, ήχος πλ. δ΄
26. Δόξα ταις των Αποστόλων
27. Α΄ Ωδή
28. Γ΄ Ωδή
29. 9η Ωδή
30. Αίνοι πάσα πνοή
31. Τροπάρια Αγίου

ΟΡΘΡΟΣ 3-8, Λειτουργία 1

32. Δόξα Αίνων
33. Δοξολογία
34. Τον Δεσπότη
35. Άνωθεν οι προφήται
36. Ευλογημένη – Κύριε Ελέησον
37. Τυπικά 1
38. Τυπικά 2
39. Μακαρισμοί
40. Άγιος ο Θεός
41. Δύναμις, ήχος πρώτος
42. Άλληλουάριο Αποστόλου, ήχος πλ. Α΄

Λειτουργία 2

43. Χερουβικό, ήχος πλ. β’
44.Το Όλον
45.Αγαπήσω σε
46.’Αγιος Άγιος
47.Άξιον Εστί
48.Κοινωνικό, ήχος πλ. δ’
49.Σώμα Χριστού
50.Κόλλυβο – Επίλοιπα

Πηγή: CD που παραχωρήθηκε απο την Ι.Μ. Καρακάλλου