4. ✞ Παναγιάριον – Ύμνοι Αφιερωμένοι στην Παναγία -Ιερομόναχος Παντελεήμων Κάρτσωνας...

4. ✞ Παναγιάριον – Ύμνοι Αφιερωμένοι στην Παναγία -Ιερομόναχος Παντελεήμων Κάρτσωνας 1936 – 1992 Άγιον Όρος

618
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

1. Μάγοι και ποιμένες, καταβασία. Ήχος α΄
2. Μεγάλυνον ψυχή μου…απορεί. ‘Ηχος β΄
3. Εκ νεότητος μου (αναβαθμοί). Λέγετος
4. Ότε η μετάστασις. Ήχος πλ. β΄
5. Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ
6. Αλλότριον, καταβασία. Ήχος πλ. δ΄
7. Άξιον Εστί
8. Μη καταπιστεύσης με, ουδείς – Μεταβολή

Πηγή: Εκδόσεις «ο Άθωνας», επιμέλεια ΓΡΑΜΜΗ