ΡΩΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΦΙΛΟΘΕΟ

ΡΩΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΦΙΛΟΘΕΟ

661
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ