Τα πάθη της Ευρώπης και οι συνέπειές τους

Τα πάθη της Ευρώπης και οι συνέπειές τους

304
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο π. Νικόλαος Λουδοβίκος, επισκοπώντας την πορεία της δυτικής Ευρώπης από την εποχή της Αναγέννησης μέχρι τις μέρες μας, προβαίνει σε αντίστιξη μεταξύ των φιλοσοφικών ζητουμένων, σε κάθε ιστορική φάση, και των πρακτικών αποκυημάτων τους.