13. Ψαλμωδίες – Αλυγιζάκης

13. Ψαλμωδίες – Αλυγιζάκης

451
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

01 XEΡOYBIKON, HXOΣ Δ’ AΓIA XAP. ΠAΠANIKOΛAOY
01 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟΝ, ΗΧΟΣ Α – _Ω ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ_ ΑΥΤΟΜΕΛΟΝ
02 AΞION EΣTIN… HXOΣ Δ’
02 ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΑΡΓΟΝ ΜΕΛΟΣ, ΗΧΟΣ Β
03 AINEITE TON KYΡION… HXOΣ ΠΛ.B’
03 _ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΨΑΜΕΝΗΝ_, ΗΧΟΣ ΠΛ.Α, ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ Θ΄ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
04 MYΣTHΡION ΞENON, KATABAΣIA Θ ΩΔHΣ, HXOΣ A’
04 ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΣ ΕΙΡΜΟΣ (ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ), ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ
05 _ΘΑΜΒΟΣ ΗΝ ΚΑΤΙΔΕΙΝ_, ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ, ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ Θ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
05 ΣTEΡΓEIN MEN HMAΣ, ΩΣAYTΩΣ, HXOΣ A’
06 O AΓΓEΛOΣ EBOA, ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΣ ΕΙΡΜΟΣ. HXOΣ A’
06 ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Α, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
07 AINEITE TON KYΡION… HXOΣ BAΡYΣ
08 EIΣ MNHMOΣYNON AIΩNION… HXOΣ BAΡYΣ
09 NYN AI ΔYNAMEIΣ… HXOΣ A’
10 ΓEYΣAΣΘE KAI IΔETE.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ, HXOΣ Γ’
11 ΔI’ EYXΩN… HXOΣ A’