15. Ψαλμωδίες – Εμμανουηλίδης

15. Ψαλμωδίες – Εμμανουηλίδης

455
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

01 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ, ΗΧΟΣ Α, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
01 ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΑ ΑΙΝΩΝ, ΗΧΟΣ Α, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
02 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ, ΗΧΟΣ B, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
02 ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΑ ΑΙΝΩΝ, ΗΧΟΣ B, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
03 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ, ΗΧΟΣ Γ, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
03 ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΑ ΑΙΝΩΝ, ΗΧΟΣ Γ, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
04 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ, ΗΧΟΣ Δ, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
04 ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΑ ΑΙΝΩΝ, ΗΧΟΣ Δ, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
05 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Α, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
05 ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΑ ΑΙΝΩΝ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Α, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ

06 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Β, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
06 ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΑ ΑΙΝΩΝ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Β, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
07 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ, ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
07 ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΑ ΑΙΝΩΝ, ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
08 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
08 ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΑ ΑΙΝΩΝ, ΗΧΟΣ Α & ΗΧΟΣ Γ, ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ
08 ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΑ ΑΙΝΩΝ, ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ, ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ