9. Συνομιλία Αρχιμανδρίτου π. Αμβρόσιου Λάζαρη μετά του Αρχιμανδρίτου π.Αθανασίου προηγουμένου της...

9. Συνομιλία Αρχιμανδρίτου π. Αμβρόσιου Λάζαρη μετά του Αρχιμανδρίτου π.Αθανασίου προηγουμένου της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

7277
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέρος Α΄ Περί Αντιχρίστου και ταυτοτήτων
Μέρος Β΄ Περί Αντιχρίστου και ταυτοτήτων

1. Για την αμετανοησία (pdf)

2. Για τους έσχατους καιρούς και το χάραγμα (pdf)

3-4. Ορθόδοξα μηνύματα (pdf)