3. Μαρτυρίες Προσκυνητών Τόμος B΄ 2η Έκδοση Βελτιωμένη & Επηυξημένη – Γέροντας...

3. Μαρτυρίες Προσκυνητών Τόμος B΄ 2η Έκδοση Βελτιωμένη & Επηυξημένη – Γέροντας Παϊσιος ο Αγιορείτης 1924-1994

2154
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τό βιβλίο αυτό τίθεται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2013 στην 2η πολύ ἐπιμελημένη ἔκδοσή, σέ 6000 ἀντίτυπα.

Στό ἔργο αὐτό περιέχονται προσωπικές μαρτυρίες καί ἐμπειρίες ἀπό τήν ἀναστροφή τους μέ τόν Γέροντα ἐπισκόπων, ἡγουμένων ἱερῶν Μονῶν, Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν, καθηγητῶν πανεπιστημίου, στρατιωτικῶν, κληρικῶν ἐν τῷ κόσμῳ καί πολλῶν ἁπλῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Στό βιβλίο περιέχονται ἐπίσης πολλές μαρτυρίες σχετικά μέ τό διορατικό καί προορατικό χάρισμα τοῦ Γέροντα, νουθεσίες, λόγοι σοφίας καί χάριτος καί πολλά θαυμαστά γεγονότα.

Σπουδαῖο μέρος τοῦ βιβλίου ἀποτελοῦν οἱ μαρτυρίες σχετικά μέ τά ἐθνικά μας θέματα τά ὁποῖα τόν τελευταῖο καιρό βρίσκονται σέ ἐπικαιρότητα μερικές ἀπό τίς ὁποῖες ἔχουν κατατεθεῖ ἐπωνύμως ἀπό ἀξιωματικούς τῶν ἐνόπλων μας δυνάμεων.

Ἡ πολύ ἐπιμελημένη αὐτή ἔκδοση συμπληρώνεται ἀπό ὡραιότατες ἔγχρωμες φωτογραφίες, εὑρετήρια ἐννοιῶν, πραγμάτων καί φωτογραφιῶν.


Τό ὀπισθόφυλλο, τέλος, τοῦ βιβλίου κοσμεῖται ἀπό τή βαρύνουσα μαρτυρία τοῦ Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά.