8. Ένα Πρωτόκολλο του 1919

8. Ένα Πρωτόκολλο του 1919

1866
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ἡ Ρωσικὴ ἐφημερίδα – PRIZYN – στὸ φύλλο τῆς 5ης Φεβρουαρίου 1920, ποὺ τυπώθηκε στὸ Βερολίνο, φιλοξένησε ἕνα κείμενο γραμμένο στὰ Ἑβραϊκὰ (μὲ ἡμερομηνία Δεκέμβριος 1919) τὸ ὁποῖο βρέθηκε στὴν τσέπη τοῦ νεκροῦ Ἑβραίου Ζούντερ, μπολσεβίκου διοικητὴ τοῦ IIου Τάγματος Ἀκροβολιστῶν, καὶ ρίχνει φῶς στὶς μιστικὲς ὀργανώσεις τοῦ Ἑβραϊσμοῦ στὴ Ρωσία. Καταχωρίζουμε ἐδῶ ὅλο τὸ κείμενο ΑΠΟΡΡΗΤΟ.

Πρὸς τοὺς ἀντιπροσώπους ὅλων τῶν Κλάδων τῆς Παγκόσμιας Ἰσραηλιτικῆς Ἕνωσης: Γιοὶ τοῦ Ἰσραήλ: Ἡ ὥρα τῆς ἐσχάτης νίκης βρίσκεται πολὺ κοντά. Ἔχουμε φτάσει στὸ κατώφλι τῆς Παγκόσμιας Κυριαρχίας. Ἐκεῖνο ποὺ ἀποτελοῦσε παλιότερα μακρυνὸ ὄνειρο τώρα κοντεύει νὰ γίνη πραγματικότητα. Ἐνῶ μέxρι πρόσφατα εἴμαστε ἀδύναμοι καὶ ἀνίσχυροι, σήμερα εἴμαστε σὲ θέση ἐξαιτίας τῆς καταστροφῆς ὅλων τῶν χωρῶν, νὰ σηκώσουμε τὰ κεφάλια μας μὲ περιφάνεια. Ὡστόσο πρέπει νὰ εἴμαστε προσεκτικοί.

Φυσικὰ μποροῦμε νὰ προφητέψουμε πώς, ἀφοῦ πατήσουμε πάνω σὲ γκρεμισμένους καὶ σπασμένους βωμοὺς καὶ θρόνους θὰ προχωρήσουμε κι ἄλλο στὸν ἴδιο δρόμο ποὺ μᾶς ὑποδείχνει ἡ μοίρα. Μὲ ἁπλὸ τὸ χλευασμὸ καὶ τὴν ἀνελέητη κριτικὴ καὶ τὴν πετυχυμένη προπαγάνδα ἔχουμε ὑποτάξει τὶς ξένες σ ἐμᾶς θρησκευτικὲς ἀντιλήψεις καὶ δόγματα. Κλονίσαμε συθέμελα τὴν κουλτούρα, τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις καὶ τοὺς θρόνους τῶν χριστιανικῶν ἐθνῶν.

Ἔχουμε βάλει τὰ δυνατά μας γιὰ νὰ ὑποτάξουμε στὸ ζυγὸ τῆς Ἑβραϊκῆς δύναμης τὸ Ρωσικὸ Λαὸ καὶ τελικὰ τοὺς ἀναγκάσαμε νὰ πέσουν στὰ γόνατα μπροστά μας, ἀλλὰ αὐτὸ δὲ σημαίνει ὅτι μποροῦμε νὰ χαλαρώσουμε τὴν προσοχή μας γιατὶ ἡ ὑποταγμένη καὶ καταπιεσμένη Ρωσία εἶναι ὁ ὑπ᾽ ἀριθμὸν ἕνα ἐχθρός μας. ‘Η ἀρχικὴ νίκη μας κατὰ τῆς Ρωσίας, ποὺ τὴν πετύχαμε μὲ τὴν πνευματική μας ἀνωτερότητα, εἶναι ἐνδεχόμενο στὸ μέλλον, μετὰ ἀπὸ μία γενιὰ νὰ στραφεῖ ἐναντίον μας.

Ἡ Ρωσία κατακτήθηκε καὶ ἰσοπεδόθηκε. Ἡ Ρωσία ὑποφέρει ἀπὸ ἐπιθανάτια ἀγωνία ὑπὸ τὸ πέλμα μας, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε – ἔστω καὶ γιὰ μιὰ στιγμὴ – πὼς ἐπιβάλλεται νὰ εἴμαστε πολὺ προσεχτικοί. Ἡ ἱερὴ ὑποχρέωσή μας νὰ φροντίζουμε ἀκατάπαυστα γιὰ τὴν ἀσφάλειά μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ δείχνουμε οὔτε ἔλεος οὔτε οἶκτο. Ἐπιτέλους μᾶς δόθηκε ἡ δυνατότητα νὰ δοῦμε τὸ Ρωσικὸ λαὸ νὰ ὑποφέρει πικρὰ καὶ νὰ χύνει ποτάμι τὰ δάκρυα. Ἁρπάζοντάς τους τὴν περιουσία τους, τὸ χρυσό τους, τοὺς μετατρέψαμε σὲ ἀνήμπορους δούλους.

Νὰ εἶστε προσεχτικοὶ καὶ νὰ κρατᾶτε τὰ στόματά σας κλειστά. Ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε ἀμείλικτοι ἀπέναντι στὸ ἐχθρό. Πρέπει νὰ ἐξοντώσουμε τὰ καλίτερα καὶ ἱκανότερα στοιχεῖα τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ, ὥστε ἡ Ρωσία ποὺ κατατροπώθηκε νὰ μὴν κατορθώσει νὰ βρεῖ κανέναν ἡγέτη. Ἔτσι θὰ ἐκλείψει κάθε δυνατότητα νὰ ἀντισταθοῦν στὴ δύναμή μας.

Ὀφείλουμε νὰ διαγείρουμε τὸ μῖσος καὶ τὶς συγκρούσεις μεταξὺ ἐργατικῆς τάξης καὶ ἀγροτῶν. Ὁ πόλεμος καὶ ἡ πάλη τῶν τάξεων θὰ καταστρέψει τὸν ὑλικό τους πλοῦτο καὶ τὴν κουλτούρα ποὺ δημιούργησαν οἱ χριστιανοί. Ἀλλὰ τὰ μάτια σας δεκατέσσερα, γιοὶ τοῦ Ἰσραήλ. Ἡ νίκη μας εἶναι πολὺ κοντὰ ἐπειδὴ ἡ πολιτικὴ καὶ οἰκονομική μας δύναμη καὶ ἐπιρροὴ ἐπὶ τῶν μαζῶν προοδεύει μὲ ρυθμὸ γεωμετρικῆς προόδου.

Μὲ τὴν μέθοδο τῶν κρατικῶν δανείων καὶ τῆς ἀπόκτησης χρυσοῦ ἐλέγχουμε σήμερα τὰ χρηματιστήρια ὅλου τοῦ κόσμου. Ὅλη ἡ δύναμη ἔχει συγκεντρωθεῖ στὰ χέρια μας, ἀλλὰ ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε ἐξαιρετικὰ προσεχτικοὶ καὶ νὰ μὴν ἔχουμε καμιὰ ἐμποιστοσύνη σὲ προδοτικὲς σκιώδεις ἐξουσίες! Μπροστάϊν (Τρότσκι) Ἀπφελμπαουμ (Ζινόβιεφ) Ροζενφελντ (Καμένεφ) Στάϊνμπεργκ – ὅλοι τους εἶναι σὰν χιλιάδες ἀλλὰ ἀληθινὰ καὶ γνήσια τέκνα τοῦ Ἰσραήλ.

Ἡ ἰσχύς μας στὴ Ρωσία εἶναι ἀπεριόριστη. Στὶς πόλεις τὰ κομισαριάτα καὶ οἱ ἐπιτροπὲς τροφίμων, στέγης, κ.λπ. κυριαρχοῦνται ἀπὸ δικούς μας. Ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψετε στὴ νίκη νὰ σᾶς μεθύσει. Νὰ εἶστε προσεκτικοί, ἐπειδὴ κανένας ἄλλος ἐκτὸς ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἰδίους δὲν πρόκειται νὰ μᾶς προστατέψει. Νὰ θυμᾶστε ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ στηριχτοῦμε στὸν Ἐρυθρὸ Στρατό, ποὺ δὲν ἀποκλείεται κάποια μέρα νὰ στραφεῖ ἐναντίον μας.

Γιοὶ τοῦ Ἰσραήλ. Προσεγγίζει ἡ ὥρα τῆς χρονοκαρτέρητης νίκης ἐπὶ τῆς Ρωσίας. Πυκνώστε τὶς γραμμές σας. Διαλαλῆστε στὰ πέρα τοῦ κόσμου τὴν ἐθνικὴ πολιτικὴ τοῦ λαοῦ μας. Πολεμῖστε γιὰ τὰ αἰώνια ἰδανικά μας. Διατηρήστε τὸν ἱερὸ χαρακτῆρα τῶν παλιῶν μας νόμων, ποὺ μᾶς κληροδότησε ἡ ἱστορία. Εἶθε νὰ μᾶς προστατεύουν καὶ νὰ μᾶς ὁδηγοῦν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ μεγαλοφυΐα μας.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ