β1). Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης είπε:

β1). Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης είπε: