β). Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

β). Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης