Αρχική σελίδα ΚΕΙΜΕΝΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

15.00

Εκδόσεις Αγιοτόκος Καππαδοκία

Συγγραφέας: Νικόλαος Α. Ζουρνατζόγλου Επισμηναγός Ε.Α.

Περιγραφή

Στήν ἰδιαίτερα ἐπιμελημένη αὐτή ἔκδοση προηγεῖται τό ἰδιόγραφο κείμενο τοῦ Γέροντα καί στή συνέχεια ἀκολουθεῖ τό δακτυλογραφημένο κείμενο στό ὁποῖο ἔχουν προστεθεῖ
πλαγιότιτλοι καί σέ ὁρισμένες ἐπιστολές σχόλια σέ μία προσπάθεια «ἀποκάλυψης» κρυμμένων μαργαριταριῶν τοῦ ἰδιότυπου –μερικές φορές– λόγου τοῦ Γέροντα.

Στό πρῶτο κεφάλαιο δημοσιεύονται τρεῖς βαρυσήμαντες ἐπιστολές γενικότερου ἐνδιαφέροντος, πάντοτε ἐπίκαιρες, ἰδιαίτερα ὅμως στίς ἡμέρες μας. Ἡ πρώτη ἀναφέρεται στά Ἐκκλησιαστικά δρώμενα ὅπου καυτηριάζει ἔντονα τίς φιλενωτικές ἐνέργειες τοῦ πρώην Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἡ δεύτερη ἀποτελεῖ ἐξαίσιο ὕμνο πρός τόν «ἁγνόν ἥρωα» Στρατηγόν Μακρυγιάννη, ἐνῶ ἡ τρίτη ἀναφέρεται στήν οἰκογένεια καί εἰδικότερα στίς συζυγικές σχέσεις.

Στό δεύτερο κεφάλαιο κυριαρχοῦν οἱ ἐπιστολές πρός καθηγουμένην ἱεροῦ, γυναικείου Ἡσυχαστηρίου. Ἀπό τόν Ἁγιοπνευματικό κάλαμο τοῦ Γέροντα ἀναπτύσσονται θέματα, ὅπως περί πνευματικῆς ἀγάπης καί ταπεινοφροσύνης, περί εὐχαριστίας καί δοξολογίας στίς θλίψεις, στίς ἀδικίες καί στούς πειρασμούς, περί ἐκκοπῆς τοῦ ἰδίου θελήματος, ὑπακοῆς κ.τ.λ.

Στό τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται εὐάριθμες ἐπιστολές πρός συγκεκριμένον λαϊκό ἀποδέκτη καί ἔχουν ὡς θέματα τήν ἐπιμέλεια τῆς συνείδησης, τήν αὐτογνωσία, τήνσυναίσθηση τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἰδικῆς μας ἀχαριστίας, τή θεϊκή δύναμη τῆς προσευχῆς, τήν ἐμπιστοσύνη στήν Παναγαθότητα καί Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, τήν εὐλογία τοῦ νά ἀδικούμεθα, τούς καλούς λογισμούς κ.ἄ.

Στό ἐπιλογικό του κείμενο ὁ Γέροντας μᾶς ξαφνιάζει μέ τήν ἐκπλήσσουσα ταπείνωσή του. Πιστεύουμε ὅτι ἀπό τά κείμενα καί τίς ἐπιστολές τοῦ Γέροντα ἀναδύεται ἔντονο τό ἄρωμα τῆς εὐλάβειας τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς, τό ὁποῖο ὡς «δρόσος Ἀέρμων» ἀναζωογονεῖ τό σύγχρονο, ταλαιπωρημένο κόσμο μας.