Αρχική σελίδα ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ – ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ – ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

17.00

Εκδόσεις Αγιοτόκος Καππαδοκία

Συγγραφέας: Νικόλαος Α. Ζουρνατζόγλου Επισμηναγός Ε.Α.

Περιγραφή

ΤΟΜΟΣ Α’ 7η ΕΚΔΟΣΗ

Τό βιβλίο αὐτό κυκλοφορεῖται ἤδη στήν 7η, πολύ ἐπιμελημένη ἔκδοσή του σέ 4000 ἀντίτυπα, ἐνῶ ἤδη ἔχουν διατεθεῖ ἀπό τίς έξι πρῶτες ἐκδόσεις και πέντε ἀνατυπώσεις του πενήντα έξι χιλιάδες ἀντίτυπα. (Μετάφραση στά Ρουμανικά και στά Ρωσσικά).

Στό ἔργο αὐτό περιέχονται προσωπικές μαρτυρίες καί ἐμπειρίες ἀπό τήν ἀναστροφή τους μέ τόν Γέροντα ἐπισκόπων, ἡγουμένων ἱερῶν Μονῶν, Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν, καθηγητῶν πανεπιστημίου, στρατιωτικῶν, κληρικῶν ἐν τῷ κόσμῳ καί πολλῶν ἁπλῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Στό βιβλίο περιέχονται ἐπίσης πολλές μαρτυρίες σχετικά μέ τό διορατικό καί προορατικό χάρισμα τοῦ Γέροντα, νουθεσίες, λόγοι σοφίας καί χάριτος καί πολλά θαυμαστά γεγονότα.

Σπουδαῖο μέρος τοῦ βιβλίου ἀποτελοῦν οἱ μαρτυρίες σχετικά μέ τά ἐθνικά μας θέματα τά ὁποῖα τόν τελευταῖο καιρό βρίσκονται σέ ἐπικαιρότητα μερικές ἀπό τίς ὁποῖες ἔχουν κατατεθεῖ ἐπωνύμως ἀπό ἀξιωματικούς τῶν ἐνόπλων μας δυνάμεων.

Σέ ἰδιαίτερο παράρτημα παρουσιάζονται ἀπό ἐπιστήμονα διεθνολόγο θέματα πού ἀφοροῦν στίς Ἑλληνοτουρκικές σχέσεις, τήν αἰγιαλίτιδα ζώνη, τόν ἐναέριο χῶρο τοῦ Αἰγαίου, τήν ὑφαλοκρηπίδα, την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) καθώς καί γεωπολιτική ἀνάλυση ἀπό ἐν ἀποστρατείᾳ ἀξιωματικούς.

Ἡ πολύ ἐπιμελημένη αὐτή ἔκδοση συμπληρώνεται ἀπό ὡραιότατες ἔγχρωμες φωτογραφίες, ἐπιστολές ἀποδεκτῶν τῶν τριῶν πρώτων ἐκδόσεων καί εὑρετήρια ἐννοιῶν, πραγμάτων καί φωτογραφιῶν.

Τό ὀπισθόφυλλο, τέλος, τοῦ βιβλίου κοσμεῖται ἀπό τή βαρύνουσα μαρτυρία τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Σισανίου καί Σιατίστης κυροῦ Ἀντωνίου, ὁ ὁποῖος μαρτυρεῖ ὅτι συγκέντρωνεν ὁ Γέροντας εἰς τό πρόσωπόν του τήν ποικιλία τοῦ ἀποστόλου, τοῦ προφήτου, τοῦ διδασκάλου καί, πρόπάντων, τοῦ πατρός.